ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


  • ชุมนุมIoT
  • คุณครู อภิชาติ ป้องสีัดา
  • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
  • ประเภทชุมนุม วิชาการ
  • รับจำนวน 20 คน
  • สมัครแล้ว 0 คน