Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

News image

โรงเรียนเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

  วันที่ 20 กันยายน 2564 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมคณะครู อำนวยความสะดวกและให้บริการชุมชนผู้ที่มารับวัคซีน โควิด...

อ่านต่อ
News image

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน

เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี แจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ครูที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2564

อ่านต่อ
News image

นิเทศ กำกับติดตาม โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม แ...

อ่านต่อ
News image

ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ร

  ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ...

อ่านต่อ
News image

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ไปสู่พัฒนาวิทยฐานะ เลื่อนเงินเดือนและคงวิทยฐานะ

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมเชิ...

อ่านต่อ
News image

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูจ่ายเงินตามที่รัฐบาลจัดโครงก...

อ่านต่อ
News image

การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

แจ้งรายละเอียดการรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

อ่านต่อ
News image

ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ร

  ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค...

อ่านต่อ
News image

รับการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีห...

อ่านต่อ
News image

ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ร

  ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค...

อ่านต่อ
News image

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสต โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โ...

อ่านต่อ
News image

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมเชิ...

อ่านต่อ
News image

ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระ

ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  เรื่อง  ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ...

อ่านต่อ
News image

ประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานการประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระ...

อ่านต่อ
News image

มอบสิ่งของบริจาคให้โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc)รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc77 Kb
Download this file (รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน.doc)รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน220 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb
Download this file (โครงสร้างหลักสูตร63-64-65.xls)โครงสร้างหลักสูตร63-64-65156 Kb

Last Updated (Wednesday, 29 July 2020 13:34)

 
ผู้บริหาร

ดร.ธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103


กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
We have 1 guest online
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6
mod_vvisit_counterYesterday38
mod_vvisit_counterThis week296
mod_vvisit_counterLast week610
mod_vvisit_counterThis month1714
mod_vvisit_counterLast month1946
mod_vvisit_counterAll days53579

We have: 1 guests online
Your IP: 3.235.175.15
 , 
Today: Sep 24, 2021