Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

News image

มอบโล่เกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา วิราจันทร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบโล่เกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา วิราจันทร์ นักเร...

อ่านต่อ
News image

ต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณ...

อ่านต่อ
News image

รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทกวีฉันทลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุนิสา วิราจันทร์ นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทกวีฉันทลัก...

อ่านต่อ
News image

รับมอบหนังสือจากท่านอาจารย์ อ้อยทิพย์ เกตุเอม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบหนังสือจากท่านอาจารย์ อ้อยทิพย์ เกตุเอม อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมศึก...

อ่านต่อ
News image

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมกับ...

อ่านต่อ
News image

ร่วมพิธีเปิดป้ายสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีเปิดป้ายสหวิทย...

อ่านต่อ
News image

เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เปิดเรียนแบบ On Site วันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิท...

อ่านต่อ
News image

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน On-site ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVI

แจ้งแนวปฏิบัติในการเปิดเรียน On-Site ๑. เปิดเรียนรูปแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๒. ครูเวรหน้าประตูปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนัก...

อ่านต่อ
News image

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต กับทางเหล่ากาช

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยา...

อ่านต่อ
News image

ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม...

อ่านต่อ
News image

ร่วมพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน ณ ศาลาการเปรียญวัดโนนศิลาทอง

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะกรรมก...

อ่านต่อ
News image

นักเรียนบ้านหินเหิบ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป และงานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนบ้านหินเหิบ ซับภูท...

อ่านต่อ
News image

ฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2)

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

อ่านต่อ
News image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายอภิชาติ ป้องสีดาในระยะเวลา 1

  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการส...

อ่านต่อ
News image

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564 และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf37 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2).pdf44 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3).pdf69 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4).pdf143 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf1030 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1).pdf)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1).pdf134 Kb
Download this file (พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf)พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf166 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdf107 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdf82 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf267 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2).pdf68 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf152 Kb
Download this file (พรบ ข่าวสาร ฉบับที่ ๔ ปี ๔๒.pdf)พรบ ข่าวสาร ฉบับที่ ๔ ปี ๔๒.pdf48 Kb
Download this file (พรบ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2562 (ฉ.3).PDF)พรบ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2562 (ฉ.3).PDF156 Kb
Download this file (รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc)รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc77 Kb
Download this file (รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน.doc)รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน220 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb
Download this file (โครงสร้างหลักสูตร63-64-65.xls)โครงสร้างหลักสูตร63-64-65156 Kb

Last Updated (Wednesday, 29 September 2021 02:59)

 
ผู้บริหาร

นายธรรมนูญ  วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103


กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
We have 12 guests online
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week412
mod_vvisit_counterThis month287
mod_vvisit_counterLast month1331
mod_vvisit_counterAll days58435

We have: 12 guests online
Your IP: 54.158.251.104
 , 
Today: Dec 05, 2021