Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

News image

กิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิตในวัยรุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดยมีนักเ...

อ่านต่อ
News image

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ประจำปี 2565 ครั้

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยก...

อ่านต่อ
News image

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพชร รอดไธสง รองผู้อ...

อ่านต่อ
News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชนนี นครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ครูมะลิวัลย์ ศิริวิโรจน์จนกุล และครูประมวล แนวสวัสดิ์ นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีล...

อ่านต่อ
News image

โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา และนายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่...

อ่านต่อ
News image

รวมภาพการแข่งขันกีฬาสีภายในเจียงทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

รวมภาพการแข่งขันกีฬาสีภายในเจียงทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรูปเพิ่มเติม

อ่านต่อ
News image

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "เจียงทองเกมส์" ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "เจียงทองเกมส์" ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศ...

อ่านต่อ
News image

ส่งและให้กำลังใจครูละมัย หมู่หัวนา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมพร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายพชร รอดไธสง รองผ...

อ่านต่อ
News image

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายธรรมนูญ วิชาหาผู้อำนวยการโรงเรียนเจี...

อ่านต่อ
News image

เข้าร่วมกิจกรรม NRRU OPEN HOUSE 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายประมวล แนวสวัสดิ์ งานแนะแนว นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

อ่านต่อ
News image

พิธีเชิญถุงพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้ผู้พิการทางสายตา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายโสภณ ...

อ่านต่อ
News image

สนามสอบธรรมสนามหลวง สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ของสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 โดยมีนายธ...

อ่านต่อ
News image

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มบริหารงบประมาณและครูที่ปรึกษา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ฯ...

อ่านต่อ
News image

ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิท...

อ่านต่อ
News image

มอบเกียรติบัตรโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน และกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีพร้อมมอบ...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

Last Updated (Friday, 07 January 2022 08:13)

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf37 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2).pdf44 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3).pdf69 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4).pdf143 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf1030 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1).pdf)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1).pdf134 Kb
Download this file (พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf)พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf166 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdf107 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdf82 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf267 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2).pdf68 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf152 Kb
Download this file (พรบ ข่าวสาร ฉบับที่ ๔ ปี ๔๒.pdf)พรบ ข่าวสาร ฉบับที่ ๔ ปี ๔๒.pdf48 Kb
Download this file (พรบ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2562 (ฉ.3).PDF)พรบ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2562 (ฉ.3).PDF156 Kb
Download this file (รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc)รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc77 Kb
Download this file (รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน.doc)รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน220 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb
Download this file (โครงสร้างหลักสูตร63-64-65.xls)โครงสร้างหลักสูตร63-64-65156 Kb

Last Updated (Wednesday, 29 September 2021 02:59)

 
ผู้บริหาร

นายธรรมนูญ  วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

TAMANOON2029@GMAIL.COM

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103

apichat.tar@gmail.com

 

นายพชร  รอดไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103

pacha.r2509@gmail.com


กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
We have 3 guests online
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22
mod_vvisit_counterYesterday49
mod_vvisit_counterThis week261
mod_vvisit_counterLast week309
mod_vvisit_counterThis month1341
mod_vvisit_counterLast month4381
mod_vvisit_counterAll days94650

We have: 3 guests online
Your IP: 3.235.25.27
 , 
Today: Jan 28, 2023