วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม