วันที่ 6 8 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว) โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ตลอดจนศูนย์เครือข่ายใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 03:44 น.)