****วันที่ 20 มิถุนายน 2562

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมีท่านดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมกีฬาประเพณีภักดี-เจียงทอง ปีที่ 15 โดยมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสันพันธไมตรี 3 ชนิดกีฬา คือ ตะกร้อ วอลเลย์บอลและฟุตบอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม