วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพีธีเปิดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year ประจำปีการศึกษา 2562 และคุณครูมอบของขวัญปีใหม่ ให้นักเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม