วันที่ 23 มกราคม 2563 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูไปให้กำลังครูชัยวัตน์ อุชาดี ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ