เมื่อวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสต โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โดยมีนายทวี แสงหงษ์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมเป็นกรรมการและเลขานุการ