วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูจ่ายเงินตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียน รายละ 2,000 บาท โดยทางโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ผู้ปกครองและนักเรียน มาตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดเพื่อป้องกันความแออัด ทั้งครูและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับมาในจุดบริการ

Last Updated (Wednesday, 08 September 2021 03:14)