นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ไปสู่พัฒนาวิทยฐานะ เลื่อนเงินเดือนและคงวิทยฐานะ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์(Google Meet) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ไปสู่พัฒนาวิทยฐานะ เลื่อนเงินเดือนและคงวิทยฐานะ

ดูเพิ่มเติม