วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตาม โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการนางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ นางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ และนายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ดูเพิ่มเติม

Last Updated (Saturday, 18 September 2021 14:02)