เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี แจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ครูที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2564

Last Updated (Sunday, 19 September 2021 06:32)