ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ.pdf37 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2).pdf44 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3).pdf69 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4).pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4).pdf143 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ.pdf1030 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1).pdf)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (1).pdf134 Kb
Download this file (พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf)พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf166 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdf107 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3).pdf82 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf267 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2).pdf)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2).pdf68 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ.pdf152 Kb
Download this file (พรบ ข่าวสาร ฉบับที่ ๔ ปี ๔๒.pdf)พรบ ข่าวสาร ฉบับที่ ๔ ปี ๔๒.pdf48 Kb
Download this file (พรบ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2562 (ฉ.3).PDF)พรบ.บริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2562 (ฉ.3).PDF156 Kb
Download this file (รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc)รายชื่อครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม.doc77 Kb
Download this file (รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน.doc)รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน220 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb
Download this file (โครงสร้างหลักสูตร63-64-65.xls)โครงสร้างหลักสูตร63-64-65156 Kb

Last Updated (Wednesday, 29 September 2021 02:59)