Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มีมาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างพอเพียง”

 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

Last Updated (Monday, 03 August 2020 08:52)

 
ผู้บริหาร

นายธรรมนูญ  วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

TAMANOON2029@GMAIL.COM

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103

apichat.tar@gmail.com

 

นายพชร  รอดไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103

pacha.r2509@gmail.com


กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์ต่างๆ

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday288
mod_vvisit_counterYesterday2184
mod_vvisit_counterThis week2581
mod_vvisit_counterLast week482
mod_vvisit_counterThis month3639
mod_vvisit_counterLast month935
mod_vvisit_counterAll days104473

We have: 4 guests online
Your IP: 3.235.40.122
 , 
Today: May 31, 2023