Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

News image

นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2562 คณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง ชมภาพกิจกรรม...

อ่านต่อ
News image

ระบบดูแลช่วยเหลือแบบบูรณาการ

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามและรายงานผลการจัดการศึกษา ระบบดูแลช่ว...

อ่านต่อ
News image

เจียงทองเกมส์

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ นางจินตนา นวลสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน...

อ่านต่อ
News image

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้นวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล ประธานในพ...

อ่านต่อ
News image

ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่รางวัลและเกียรตืบัตรวันรพี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่รางวัลและเกียรตืบัตร ให้นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพร นางสาวศิริวรรณ พาลี นายสุรเชษ...

อ่านต่อ
News image

มอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่เข้าร่วม "โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"...

อ่านต่อ
News image

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพ ระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่12 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอกผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นำคณะครูร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...

อ่านต่อ
News image

12 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกินโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริก...

อ่านต่อ
News image

รับรางวัลชนะเลิศอันดับ วันระพี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพร นางสาวศิริวรรณ พาลี นายสุรเชษฐ์ คำงาม และนางชยาน...

อ่านต่อ
News image

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ภายใต้การข...

อ่านต่อ
News image

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนต...

อ่านต่อ
News image

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน...

อ่านต่อ
News image

ถวายเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ตัวแทนครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัดใกล้โรงเรียน และได้รับฟังธรรมเทศนาจากท่านพระครูปทุมช...

อ่านต่อ
News image

TO BE NUMBER ONE

วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดและป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดี...

อ่านต่อ
News image

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูสุรเชษฐ์ คำงาม นำตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมโครงการ ค่ายเสริมส...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2019 เวลา 01:49 น.)

 

กลุ่มบริหารวิชาการและเอกสารวิชาการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 เวลา 01:59 น.)

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019 เวลา 14:21 น.)

 
ผู้บริหาร

นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week74
mod_vvisit_counterLast week156
mod_vvisit_counterThis month592
mod_vvisit_counterLast month633
mod_vvisit_counterAll days17983

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 3.231.228.109
 , 
Today: ต.ค. 24, 2019