Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

News image

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีกา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเ...

อ่านต่อ
News image

นิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2566 ดูเพิ่มเติม

อ่านต่อ
News image

ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชา การสื่อสารและการนำเส...

อ่านต่อ
News image

ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีเครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ
News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กับ

วันที่ 20 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด การดำเนินงานป้องกันแ...

อ่านต่อ
News image

แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รร.บ้านคลองจันลา รร.ห...

อ่านต่อ
News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ดำเนินงานพัฒนาการศึกษา พัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ...

อ่านต่อ
News image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถ...

อ่านต่อ
News image

นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเ

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่...

อ่านต่อ
News image

จ่าเอกอภิศักดิ์ เปาะศิริ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และนางพลจุรี เปาะศิร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จ่าเอกอภิศักดิ์ เปาะศิริ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม...

อ่านต่อ
News image

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเร...

อ่านต่อ
News image

ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ส่งคลิปวีดีโอทัศนศึกษา ปีการศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ส่งคลิปวีดีโอทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 เข...

อ่านต่อ
News image

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึก...

อ่านต่อ
News image

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานัก...

อ่านต่อ
News image

กิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิตในวัยรุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดยมีนักเ...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

กลุ่มบริหารวิชาการและเอกสารวิชาการ

Last Updated (Sunday, 30 October 2022 14:36)

 

เผยแพร่งานวิจัย

Last Updated (Thursday, 01 July 2021 04:39)

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Last Updated (Monday, 06 June 2022 09:18)

 

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Last Updated (Wednesday, 26 May 2021 14:43)

 

ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่  10

ตำบลบ้านเจียง  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

เบอร์โทร 044-056583

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

แผนที่โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

Last Updated (Saturday, 01 October 2022 07:05)

 
ผู้บริหาร

นายธรรมนูญ  วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

TAMANOON2029@GMAIL.COM

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103

apichat.tar@gmail.com

 

นายพชร  รอดไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103

pacha.r2509@gmail.com


กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
We have 2 guests online
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week31
mod_vvisit_counterLast week157
mod_vvisit_counterThis month3011
mod_vvisit_counterLast month1214
mod_vvisit_counterAll days99115

We have: 2 guests online
Your IP: 18.206.92.240
 , 
Today: Mar 20, 2023