Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 

News image

มอบเกียรติและรางวัลให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ เรื่อง เกมสร้างสรรค์จา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ เรื...

อ่านต่อ
News image

ประชุมครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศ...

อ่านต่อ
News image

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมพิธีจุดเ...

อ่านต่อ
News image

ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับนางสาวเขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ...

อ่านต่อ
News image

วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (เวลา 13.00) โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี...

อ่านต่อ
News image

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รั

วันที่ 25 กรกฎาคม 65 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ  ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพร...

อ่านต่อ
News image

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและจัดนิทรรศการแสดงผลงงาน ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและจัดนิทรรศ...

อ่านต่อ
News image

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรั

  21 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูวันนัด โพธิ์...

อ่านต่อ
News image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา มหากุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา มหากุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโ...

อ่านต่อ
News image

ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประกวดโครงงานวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ ครูยุภา บุญสระ และครูศิริชัย อ้อนอุบล นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด...

อ่านต่อ
News image

เข้าร่วมประกวดโฟล์คซอง ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ ครูไพรวัลย์ พรหมจริยะพงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโฟล์คซอง ณ ศูน...

อ่านต่อ
News image

เข้าร่วมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ในงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดปราสาทดิน ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จังหว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายวันนัด โพธิ์กะต้น นางวาสนา นาเสถียร นางเกษร ป้องสีดา นายศ...

อ่านต่อ
News image

เข้าร่วมการแสดง(ระบำอธิษฐาน) ในงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดปราสาทดิน ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายเพชรราช บรรเทิงสุข ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ...

อ่านต่อ
News image

นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี2564 โดยมี ดร.วรัท พฤกษาท...

อ่านต่อ
News image

เข้าร่วมการแสดง(วันทาจิต สถิตพญาภักดี) ในงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ณ เวทีกลางงานเจ้าพ่อพญาแล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายเพชรราช บรรเทิงสุข ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม น...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Last Updated (Monday, 06 June 2022 09:18)

 

เผยแพร่งานวิจัย

Last Updated (Thursday, 01 July 2021 04:39)

 

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Last Updated (Wednesday, 26 May 2021 14:43)

 

ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่  10

ตำบลบ้านเจียง  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

เบอร์โทร 044-056583

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

แผนที่โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

Last Updated (Friday, 09 October 2020 06:32)

 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

Last Updated (Friday, 07 January 2022 08:13)

 
ผู้บริหาร

นายธรรมนูญ  วิชาหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103


กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
We have 2 guests online
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday35
mod_vvisit_counterYesterday51
mod_vvisit_counterThis week86
mod_vvisit_counterLast week349
mod_vvisit_counterThis month738
mod_vvisit_counterLast month1866
mod_vvisit_counterAll days77694

We have: 2 guests online
Your IP: 3.238.225.8
 , 
Today: Aug 14, 2022