Get Adobe Flash player
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2560 วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 **** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

News image

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ์  ผอ.โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยผ...

อ่านต่อ
News image

ชนะเลฺิศอันดับ 1 ระดับเขต

ชนะเลฺิศอันดับ 1 ระดับเขต ///เมื่อ่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่  บริเวณ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ์...

อ่านต่อ
News image

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560 ม.1 และ ม.4

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560 ม.1 และ ม.4 **** ว่าที่ร้อยตรีเดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายสุรินทร์ นาคมูล รองผ...

อ่านต่อ
News image

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6

วันที่ 3 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 โดยมีนายสุรินทร์ นาคมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน...

อ่านต่อ
News image

ทศนศึกษา ม.ปลาย

ทัศนศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน และนักเรียนสามารถนำความรู้ และปร...

อ่านต่อ
News image

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือเจียงทองพิทยาคม ช...

อ่านต่อ
News image

จิตอาสาช่วยเหลือชุมชนทำฝายชะลอน้ำ

จิตอาสาช่วยเหลือชุมชนทำฝายชะลอน้ำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนตามโครงการ 1 เดือน 1 กิ...

อ่านต่อ
News image

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีวั...

อ่านต่อ
News image

ออกแนะแนวตามโครงการแนะแนวศึกษาต่อ

คณะครู ออกแนะแนวตามโครงการแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ตลอดจนศูนย์เครื...

อ่านต่อ
News image

ทัศนศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเลย

ทัศนศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน และนักเรียนสามารถนำค...

อ่านต่อ
News image

วันครูครั้งที่ 61

คณะครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 16 มกราคม 2560 ภา...

อ่านต่อ
News image

ผ้าป่าการศึกษา น้ำใจพี่ช่วยน้อง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 นายสุรินทร์ นาคมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมก...

อ่านต่อ
News image

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพจิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี...

อ่านต่อ
News image

รวมพลังแห่งความภักดี

ว่าที่ร้อยตรีเดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเด...

อ่านต่อ
News image

กีฬาปันจักสีลัตตัวแทนกีฬาเขตที่3 เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อ

นายชัยวัฒน์ อุชาดี และนางมยุรา อุชาดี โค้ชนักกีฬาปันจักสีลัต นำนางสาวประภาพร ขันชารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

กลุ่มบริหารวิชาการและเอกสารวิชาการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 00:33 น.)

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (report12559.xls)สรุปผลการเรียนที่1-2559314 Kb
Download this file (สรุปผลการเรียน2-2559.xls)สรุปผลการเรียน2-2559317 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 06 เมษายน 2017 เวลา 10:52 น.)

 
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.เดชานุภาพ จิวาลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ


Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week26
mod_vvisit_counterLast week82
mod_vvisit_counterThis month333
mod_vvisit_counterLast month475
mod_vvisit_counterAll days4182

เรามี: 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.145.85.87
 , 
Today: มิ.ย. 25, 2017
04-moe obec 85-7475
02-opec 03-onesqa 41100750 0 20110526-102638 13-schoolnet
05-ksp 12-thaiteacher 09-true afs
enttrong dekdee unigang logistic