Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

News image

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูสุรเชษฐ์ คำงาม นำตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมโครงการ ค่ายเสริมส...

อ่านต่อ
News image

โครงการ"ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย"

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 สภ.ภักดีชุมพล ตามโครงการ"ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย" นำโดย พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เลิศบัวบาน ผกก.สภ.ภักดีชุมพล พ.ต.ท.ธสรวง สวป.สภ...

อ่านต่อ
News image

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โดย นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขอ...

อ่านต่อ
News image

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

+++วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้นักเร...

อ่านต่อ
News image

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

***วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมไหว...

อ่านต่อ
News image

กีฬาประเพณีภักดี-เจียงทอง ปีที่ 15

****วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดยมีท่...

อ่านต่อ
News image

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

+++วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ...

อ่านต่อ
News image

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

+++วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชั...

อ่านต่อ
News image

ต้อนรับคุณครูคนใหม่

+++วันที่ 4 เมษายน 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูวันนัด โพธิ์กะต้น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ...

อ่านต่อ
News image

การเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

+++วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วม การประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อรับการป...

อ่านต่อ
News image

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

***พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธีพิธีมอ...

อ่านต่อ
News image

Open House เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่...การศึกษาอนาคต โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

****Open House เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่...การศึกษาอนาคต โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

อ่านต่อ
News image

ร่วมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรินทร์ นาคมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและสภานักเรียน ร่วมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ...

อ่านต่อ
News image

โครงการแนะแนวศึกษาต่อ

วันที่ 6 8 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ (งานแนะแนว) โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศ...

อ่านต่อ
News image

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

กลุ่มบริหารวิชาการและเอกสารวิชาการ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 06:43 น.)

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (การเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม.doc)การเขียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม93 Kb
Download this file (ทิศทางการพัฒนา62.doc)ทิศทางการพัฒนา6238 Kb
Download this file (รายชื่อติดปพ_61.xls)รายชื่อติดปพ61149 Kb
Download this file (สรุปผลการเรียน 2_2561.xls)สรุปผลการเรียน2_2561324 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb
Download this file (แบบโครงการงบ2562.doc)แบบโครงการงบ256241 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019 เวลา 06:41 น.)

 
ผู้บริหาร

นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ


Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday14
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week47
mod_vvisit_counterLast week114
mod_vvisit_counterThis month370
mod_vvisit_counterLast month618
mod_vvisit_counterAll days15868

เรามี: 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.81.69.220
 , 
Today: ก.ค. 22, 2019